Menu


Kontakt

Ing. Martin Olšar

Telefon

CZ: +420 774 456 728

Email

olsar@zemolsar.cz

Adresa

Škrobálkova 247/22

Ostrava-Kunčičky

71800

 

HledatPolohopisy a výškopisy

Neodmyslitelnou části našich poskytovaných služeb patří měření polohopisů a výškopisů. 

Proč si nechat zaměřit polohopis a výškopis?

Polohopisné a výškopisné zaměření slouží především jako podklad pro všechny budoucí projekční činnost. V případě, že se chystáte začít se stavbou, tak projektant pro vhodné prostorové i výškové umístění stavby bude potřebovat polohopisné i výškopisné zaměření oblasti, kde stavba bude probíhat.

Co je předmětem polohopisného a výškopisného zaměření?

Všechny zaměřené body mají prostorové souřadnice v systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální = "oficiální státní souřadnicový systém") a výškovém systému "Balt po vyrovnání". Tedy souřadnice Y,X,Z. Předmětem takto zaměřených bodů jsou viditelné znaky všech inženýrských sítí, uliční čáry, budov, plotů, významných bodů na veřejných prostranstvích, terénní hrany, stromy, propustky, vnější detailní zaměření zájmového objektu, popř. jiných objektů podle dohody.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se