Menu


Kontakt

Ing. Martin Olšar

Telefon

CZ: +420 774 456 728

Email

olsar@zemolsar.cz

Adresa

Škrobálkova 247/22

Ostrava-Kunčičky

71800

 

HledatGeometrický plán

 - Geometrické plány jsou technickou přílohou pro vyhotovení rozhodnutí katastrálních úřadů ke změnám hranic katastrálních území, rozdělení pozemků a jejich změn, vyznačení budovy a vodního díla v katastru nemovitostí, při vytyčování průběhu hranic pozemků a pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací informačního systému katastru nemovitostí

 

 

Práce v katastru nemovitostí je jednou ze základních geodetických prací poskytovaných naší firmou. Nabízíme tvorbu geometrických plánu jak pro soukromé tak pro podnikatelské účely.

 

Geometrické plány děláme pro účel :

  • vklad novostavby
  • vklad rozestavěné budovy (čerpání úvěru)
  • věcná břemena
  • oddělení pozemků

Vytyčení vlastnických hranic :

  • vytyčení vlastnické hranice nebo hranice užívací
  • vytyčení vlastnických hranic pro hromadné zadání pozemkových úřadů

Souhlasné prohlášení nebo upřesnění hranic pozemku

 

Geometricky-plan

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se