Menu


Kontakt

Ing. Martin Olšar

Telefon

CZ: +420 774 456 728

Email

olsar@zemolsar.cz

Adresa

Škrobálkova 247/22

Ostrava-Kunčičky

71800

 

HledatVytyčení hranic pozemku

Vytyčení vlastnických hranic

  • Stavba oplocení - potřebujete oplotit váš pozemek či parcelu a proto potřebujete vědět přesně kudy vede vaše vlastnická hranice
  • Rekonstrukce oplocení - chcete zbourat staré oplocení a postavit nové, ale chcete předejít hádce se sousedem, že jste nové oplocení posunul na jeho parcelu, nebo si chcete být pouze jistí, že nové oplocení bude umístěno správně podle aktuální katastrální mapy
  • Ověření průběhu stávajícího vytyčení (kontrolní vytyčení) - koupili jste parcelu či pozemek již oplocený, ale nejste si jisti zda je průběh oplocení opravdu vystihuje vaši vlastnickou hranici pozemku
  • Osazení stavby do parcely - chcete stavět, ale potřebujete na neoploceném pozemku dodržet předepsané odstupy stavby od vlastnických hranic. Nebo chcete pouze mít parcelu využitou pro vás co nejefektivněji a ne mít stavbu umístěnou projektantem jen "od stolu či počítače"
  • Prodej či koupě pozemku - chcete prodat parcelu např. kus pole a chcete potencionálnímu kupujícímu ukázat přesný průběh hranice pozemku. Nebo kupujete neoznačenou parcelu a chcete přesně vidět v terénu odkud kam sahá, jak je velká a nenechat se napálit prodejcem 

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy - nechte si zpřesnit hranice svého pozemku !!!

 

 • Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry. 
 • Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim nečiní praktické komplikace. V případě sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesnější údaje katastru významným způsobem přispět k urovnání tohoto sporu.

Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového-určení pozemku (PDF)

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se